• Värp Kombi

För alla de användare som vill använda egen spannmål tillsammans med ett köpfoder har vi produkten Värp Kombi. Den kompletteras med ungefär hälften spannmålskärnor och lite snäckskal.

Värp Kombi