• Torvströ

300 liter ren torv. Till strö i djurstallar med en god uppsugningsförmåga. Används vid anläggning av bädd.

• Binder ammoniak till och med i luften.
• Torvens låga PH-värde motverkar bakterier
• Mindre gödselmängd
• Den goda uppsugningsförmågan ger en minskad gödselmängd.
• Värdefull gödsel som jordförbättring
• Bättre totalekonomi

Torvströ