• KRAFFT ICELANDIC MUESLI

Ett kompletteringsfoder framtaget för islandshästens förutsättningar. Ett müslifoder med något lägre energiinnehåll, medelhögt proteininnehåll och extra tillsatta mineraler och vitaminer för att kunna täcka behoven med en lägre kraftfodergiva.

Utfodra alltid med grovfoder före kraftfoder, och dela gärna upp kraftfodret på flera utfodringstillfällen per dag.

  • Hög andel mineraler och vitaminer
  • Plastsäck 15kg
  • Tänk på mineraltillförseln vid låg giva
  • Klimatmärkt
  • Müsli

KRAFFT ICELANDIC MUESLI